Czerwiec w zerówce

 

Koniec roku nastąpił oczekiwanie. Dużo przeżyć i wrażeń dostarczył cały rok szkolny a w czasie  rozmów na temat pójścia dziecka do pierwszej klasy,  gdzie uczniowie mogli osobiście skonfrontować swoje wyobrażenia,  pokazano jak budować  pozytywny obraz szkoły, lecz jej nie idealizować, a tym bardziej nie straszyć nią.  Warto rozmawiać z dzieckiem na temat jego oczekiwań i obaw związanych z rozpoczęciem nowego etapu edukacyjnego co uczyniliśmy w dniu 12 czerwca przy udziale wychowawcy i uczniów klasy I. Jednak czerwiec obfitował jeszcze w inne części edukacyjne. Dzieciaki zdobyły wiadomości o o zwierzętach – poznawały ich nazwy, wygląd, zwyczaje, a także miejsca ich występowania. Wypowiadały się o zwyczajach zwierząt na podstawie własnych spostrzeżeń. Przypomniały sobie zasady bezpiecznego poruszania się po lesie, a także zasady bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi zwierzętami. Wspólnie stworzyły kodeks właściwego zachowania się wobec nieznanych zwierząt. Również  rozmawialiśmy o innych zagrożeniach związanych ze zjawiskami atmosferycznymi. Dzieciaki utrwalały zasady bezpiecznego zachowania się podczas burz,  które są bardzo groźne szczególne w okresie letnim. Zatem poznały sposób powstawania burzy oraz  tęczy dzięki temu formułowały hipotezy i sprawdzały je w czasie działań plastycznych -eksperymentowały z kolorami. Warto rozmawiać z dzieckiem na temat bezpiecznego zachowania nie tylko podczas burz, ale także w czasie wichur i gradu. Należy przypominać dziecku także o konieczności zabezpieczania się kremami z filtrem podczas przebywania na słońcu.  W ostatnim tygodniu przed wakacjami dzieci utrwalały zasady bezpieczeństwa w czasie ich trwania. Poznały znaki informacyjne i ostrzegawcze, które występują na szlakach turystycznych. Poznały najważniejsze pasma górskie w Polsce oraz nazwy miejscowości położonych w górach. Dzieci rozmawiały na temat planowania podróży – zastanawiały się, o czym należy pamiętać, gdy wyrusza się w podróż, wymieniały listę rzeczy, które są niezbędne, np. na wycieczce w górach, na wakacjach nad morzem, na wycieczce w lesie, nad wodą, na łące. Wspólnie  omówiły środki transportu, którymi można udać się w podróż. Oczywiście nie zapomnieliśmy  utrwalić zasad bezpiecznym zapinaniu pasów w samochodzie, ważnych numerach alarmowych i sposobach wzywania pomocy. Warto zwracać uwagę dzieci na wszelkie te zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji – nie tylko w szkole ale i na co dzień. W codziennych aktywnościach dzieci rozwijały kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach, wyodrębnianie głosek na początku, w środku i na końcu wyrazu,  przeliczały sylab i głoski w słowach, przeliczały słowa w zdaniach. Poznały znak odejmowania, ćwiczyły zapisywanie działań z wykorzystaniem tego znaku.

A zatem wszystkim i każdemu z osobna życzymy udanych, bezpiecznych wakacji – warto wspólnie przygotować się do nich – nawet po najbliższej okolicy . Warto czasami posłuchać swoich dzieci co mają do powiedzenia.

Małgorzata Herczuk

 

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI

Szkoła Podstawowa im. ks. Bernarda Sychty

w Puzdrowie

Puzdrowo 32, 83-340 Sierakowice