Nowy Samorząd Uczniowski wybrany

25.09.2019 r. w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzono je kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci zaprezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli uczniowie klas III, IV, V, VI, VII i VIII. W głosowaniu wzięło udział 68 uczniów. Każdy wyborca mógł oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie kandydata.

Komisja wyborcza w składzie:

Zuzanna Płotka, Marek Szneider, Kaja Formela, Filip Klejna i Maria Klejna, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawowała opiekunka Samorządu Uczniowskiego: Pani Teresa Jelińska.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu Szkoły Podstawowej weszły osoby o największej liczbie głosów i będą pełnić następujące funkcje:

Filip Klejna, klasa V – 32,3% głosów – PRZEWODNICZĄCY

Maria Klejna, klasa IV – 26,4% głosów –  ZASTĘPCA

Zuzanna Płotka, klasa VII – 19,11% głosów – SKARBNIK

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a do współpracy z Samorządem zapraszamy wszystkich uczniów z wszystkich klas!

 

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI

Szkoła Podstawowa im. ks. Bernarda Sychty

w Puzdrowie

Puzdrowo 32, 83-340 Sierakowice