Rowerowy Maj

Rowerowy Maj

 

REGULAMIN KAMPANII „ROWEROWY MAJ 2019”

ZASADY OGÓLNE:

 1. Kampania „Rowerowy Maj 2019” (zwana dalej „Kampanią”) ma charakter konkursu. Kampania adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych oraz pracowników szkół podstawowych/ przedszkoli z terenu Gminy Sierakowice.
 2. Kampania organizowana jest przez Gminę Sierakowice (zwaną dalej Organizatorem lokalnym) w partnerstwie z Miastem Gdańsk (zwanym dalej Organizatorem głównym).
 3. Głównym celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej.
 4. Uczestnikiem Kampanii może być każdy przedszkolak/uczeń i pracownik zgłoszonej do udziału placówki.
 5. W ramach Kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły lub przedszkola odbyte od dnia 06 maja do dnia 31 maja 2019 roku, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo oraz maksymalnie pięciu dni wycieczek (dla poszczególnej klasy).
 6. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, itp., a także w przypadku dalszych odległości podróże komunikacją miejską lub samochodem łączone z aktywnymi podróżami na ostatnim odcinku, którego długość nie powinna być krótsza niż 200 m.
 7. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie przejazdu przy nazwisku ucznia/dziecka w klasowym dzienniku rowerowym.
 8. Za każdy przejazd uczestnik otrzymuje dwie naklejki: kwadratową do przyklejenia w książeczce rowerowej i okrągłą do przyklejenia na plakat klasowy.
 9. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: indywidualnym, klasowym oraz w grupie uczestniczących w Kampanii placówek. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii w każdej kategorii zostają nagrodzeni.
 10. O wyniku placówki lub klasy/grupy decyduje liczba aktywnych podróży w drodze do placówki w stosunku do liczby wszystkich uczniów/dzieci w danej placówce lub klasie/grupie.
 11. Kampania prowadzona jest z użyciem dedykowanego programu informatycznego oraz strony https://rowerowymaj.eu, na której zamieszczone są wyniki, rankingi oraz informacje dotyczące Kampanii.
 12. Za końcowe wyniki uznaje się wyniki przedstawione na stronie https://rowerowymaj.eu/sierakowice z dnia 01.06.2019 godz. 06:001.
 13. Wszystkie informacje na temat przebiegu Kampanii w Gminie Sierakowice będą umieszczane na stronie https://rowerowymaj.eu na dedykowanej przez gminę podstronie.

Regulamin-kampanii-Rowerowy-Maj-2019-Sierakowice

Klauzula-informacyjna-Sierakowice

zgoda-na-udział-w-kampanii (1)

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI

Szkoła Podstawowa im. ks. Bernarda Sychty

w Puzdrowie

Puzdrowo 32, 83-340 Sierakowice