Wrzesień w zerówce

Drodzy Rodzice!

Aż trudno uwierzyć, że za nami cały miesiąc w zerówce zakończony. A zatem przypomnijmy sobie jak wasze dzieci angażując się twórczo i poznawczo małymi krokami poznały tajemnice wrześniowych zmagań.

 

W pierwszym tygodniu przedstawialiśmy się i poznawaliśmy wzajemnie podczas zabaw swobodnych oraz organizowanych aktywności. Rozmawialiśmy o tym, jak wygląda nasze przedszkole i jak będziemy spędzać czas w zerówce. Omawialiśmy zasady, dzięki którym mogliśmy łatwiej bawić się i uczyć. Rozmowy o sensie przestrzegania zasad – przedszkolnych, domowych, społecznych uwrażliwiły nas i wiemy że nie są bez znaczenia. Dzieci rozumieją, po co są one wprowadzane (bezpieczeństwo, komfort zabawy i odpoczynku) by łatwiej mogły się im podporządkować i odwołać do nich. Nazywaliśmy emocje szczególnie w momentach ich odczuwania. Teraz już wiemy, że każdy potrafi się denerwować choćby z powodu rozstania z rodzicami lub obaw związanych z nowymi sytuacjami przedszkolnymi. Ale jest to normalne.

 

Kolejny tydzień przybliżył nam Wakacyjne wspomnienia. Rozmawialiśmy o lecie i wakacjach. Omawialiśmy skarby, które można przy­wieźć z bliższych i dalekich podróży. Uczyliśmy się wskazywać na mapie miejsce, w którym mieszkamy, a także góry, morze, jeziora i rzeki. Rozmawialiśmy o atrakcyjności czasu wolnego, ale podkreśliliśmy że najważniejsze w wypoczynku jest to, żeby w przyjemnej atmosferze spędzić czas z bliskimi. Rozmawialiśmy o różnych środkach transportu, klasyfikowaliśmy je ze względu na sposób poruszania się. Nauczyliśmy się podczas zajęć słów piosenki ,,Pamiątki z wakacji”.

 

W trzecim tygodniu – Jesteśmy bezpieczni – rozmawialiśmy o domu – miejscu, w którym czujemy się bezpiecznie, a także o naszym najbliższym otoczeniu na przykładzie drogi, którą idziemy codziennie na zajęcia. Omawialiśmy zasady, dzięki którym możemy się bezpiecznie bawić na placu zabaw. Ustalaliśmy, z kim możemy nawiązywać bezpieczne znajomości, a także do kogo i w jaki sposób można się zwrócić z prośbą o pomoc. Znamy słowa i melodię piosenki ,,O przechodzeniu przez ulicę”.

 

Ostatni tydzień września – Dbam o siebie i o środowisko- to rozmowy o ciele i zmysłach. Omawialiśmy wybrane narządy i sposób, w jaki dzięki nim odbieramy otaczający świat. Przypomnieliśmy sobie, w jaki sposób powinniśmy codziennie dbać o higienę, byśmy byli zdrowi i nie chorowali. Należy zatem zadbać o to, aby dzieci świadomie obserwowały mechanizmy, które powodują, że jesteśmy zdrowi lub chorzy i wdrażać je do odpowiedzialności za siebie i innych. Ciało i zmysły są bardzo ważne jednak środowisko w którym przebywamy i poruszamy się ma wielkie znaczenie.

 

Wspólnie zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy dbać o porządek wokół nas, a także o bliższe i dalsze środowisko. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni do poszanowania środowiska naturalnego – gdyż Ziemia jest tylko jedna, a kurczące się zasoby nie odnawiają się szybko. Zatem jako dający przykład innym sprzątaliśmy swoją małą Ojczyznę. W codziennych aktywnościach w zerówce poznaliśmy liczbę 0, 1 oraz głoskę O . Miło spędziliśmy czas w trakcie pokazu tanecznego El’dance i wycieczce edukacyjnej do ,,Parku powrotu do przeszłości.

 

Małgorzata Herczuk

 

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI

Szkoła Podstawowa im. ks. Bernarda Sychty

w Puzdrowie

Puzdrowo 32, 83-340 Sierakowice