DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA I SPORTU

Dzień promocji zdrowia i sportu

W dniu 08.10.2021r. w Szkole Podstawowej w Puzdrowie odbyła się impreza szkolna Dzień promocji zdrowia i sportu. Celem podjętych w tym dniu działań było promowanie zdrowego stylu życia w ramach Programu dla Szkół, kształtowanie zachowań prozdrowotnych związanych z aktywnością fizyczną oraz upowszechnianie  wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych.

W akcję promowania zdrowego stylu życia zostali zaangażowani wszyscy uczniowie naszej szkoły. Uczniowie brali udział w zabawach, konkursach, jesiennym biegu po zdrowie, rozgrywkach sportowych, turnieju piłki nożnej, zabawach na dmuchańcach. Na stołówce szkolnej wszyscy kosztowali z przyjemnością zdrowy, ekologiczny poczęstunek – gotowane ziemniaki.

Uroczyście został otwarty sad owocowy, posadzone zostały drzewka owocowe. Dla naszego sadu wybraliśmy miejsce położone przy szkole. Plac należy do szkoły oraz jest ogrodzony. Będziemy mieć do niego zapewniony dostęp w każdej chwili. Poza tym wszyscy uczniowie będą mogli korzystać z owoców tego sadu.

Wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, postawę „fair play”, szeroki wachlarz umiejętności sportowych, wiedzy prozdrowotnej należą się duże słowa uznania.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Ryszarda Lehmanna, Państwa Danuty i Bogdana Ramczyków, Pani Danuty Okuniewskiej, Państwa Wiesławy i Andrzeja Szulistów.

Skip to content