JEDNO SŁOWO - KILKA ZNACZEŃ

Dnia 4.05.2021r. w naszej szkole został rozstrzygnięty konkurs logopedyczny pt. „ Jedno słowo- kilka znaczeń”. Skierowany został do uczniów przedszkola oraz klas 0 – 3. Celem konkursu było rozbudzanie twórczości językowej i plastycznej dzieci, szczególnie tych, które objęte są wsparciem logopedycznym. Przygotowane prace były odbiciem kreatywności językowej i plastycznej uczniów, staranności i pracowitości. Efekty wysiłku każdego dziecka zostały nagrodzone upominkami ufundowanym przez Radę Rodziców. Laureatami zostali:

1

miejsce

Dominik Płotka, kl. 0

2

miejsce

Krzysztof Reszka, kl. 1

3

miejsce

Lena Kleina, przedszkole

wyróżnienie

Klara Treder – przedszkole

wyróżnienie

Filip Lis – kl. 2

wyróżnienie

Franciszek Gafka – kl. 2

Ponadto w konkursie udział wzięli: Maria Tymoszuk, Maksymilian Sychta, Maciej Lis, Oliwia Labuda, Fabian Szulist.

Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie. Prace uczestników można podziwiać na gazetce zamieszczonej w holu głównym naszej szkoły.

 

/Justyna Kamińska/

Skip to content