Zapraszamy do konkursu!

Konkurs “Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej”

Zapraszamy do udziału w konkursie “Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej”

Zadaniem uczniów będzie zilustrowanie wybranego utworu Marii Konopnickiej.

Technika dowolna. Format A4.

 

Cele konkursu:

przybliżenie dzieciom informacji na temat Marii Konopnickiej

zapoznanie się z treścią utworów

umiejętność zaplanowania i narysowania ilustracji do wybranego utworu Marii Konopnickiej

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: klasy I-IV

Prace należy dostarczyć do biblioteki, do 10.02.2022 r.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu p. Maryla Suchta i p. Teresa Jelińska.

Skip to content