KONKURS SKO DLA KL. I-III

„Projekt banknotu 1000 zł”.

Zapraszam uczniów do wzięcia udziału w konkursie z SKO.

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest opiekun SKO – Justyna Kaminska

2. Konkurs trwa od 20 stycznia do 8 lutego 2022 r.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. I-III.

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu banknotu 1000 zł dowolnymi technikami plastycznymi.

5. Cele konkursu:

– zachęcanie uczniów do oszczędzania,

– wyrabianie świadomości oszczędzania oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych,

– rozwijanie umiejętności plastycznych,

– prezentowanie talentów.

6. Wymagania dotyczące prac konkursowych:

a) prace wykonuje jedna osoba,

b) uczeń wykonuje projekt banknotu 1000 zł o wymiarach 25cm x 12cm na kartce papieru A4.

c) prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, muszą być opatrzone na odwrocie informacją zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę.

7. Prace należy dostarczyć do p. Justyny Kaminskiej do dnia 8 lutego 2022 r. (sala 17).

8. Kryteria oceny prac:

– związek pracy z tematem,

– wartość artystyczna,

– koncepcja i kompozycja projektu ( podane wyżej wymiary),

– estetyka i samodzielność pracy.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 11 lutego 2022 r.

10. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i podziękowania.

 

Skip to content