POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Wykaz instytucji i osób, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Telefon

Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach

58 685 69 00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach

609 180 881

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach

58 681 93 92

Porady prawne z zakresu prawa rodzinnego w Sierakowicach

609 180 881

Dział Świadczeń Rodzinnych w Urzędzie Gminy Sierakowice

58 681 95 60

Komisariat Policji w Sierakowicach

58 685 21 50

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w Sierakowicach

536 006 810

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej

58 681 91 79

Sąd Rejonowy w Kartuzach

58 694 94 09

Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach

58 684 02 19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

58 685 33 20

Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

531 743 642

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach

58 736 63 74

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Żukowie

58 694 42 22

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku

58 522 75 00

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Żukowie

58 681 85 74

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

58 694 09 01

Skip to content