PRACA ZDALNA

Drodzy Rodzice.
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r.  wprowadza się dla uczniów klas V-VIII nauczanie w formie zdalnego kształcenia przy użyciu platformy Teams. Lekcje on-line wg planu trwają od 30 do 45 minut. Wychowanie fizyczne, logopedia, terapia pedagogiczna, wszystkie koła zainteresowań – ustalenia z nauczycielem. Zajęcia rewalidacyjne będą odbywały się w szkole. Obecność nauczyciel ustala na podstawie połączenia uczniów on-line.

Z poważaniem
Maria Suchta

Skip to content