W PAŹDZIERNIKU SKARBÓW BEZ LIKU A W LISTOPADZIE ŚWIAT DO SNU SIĘ KŁADZIE

W październiku skarbów bez liku a w listopadzie świat do snu się kładzie

Czas biegnie bardzo płynnie,  przez tak długi okres uczniowie zerówki wykonali niesamowitą pracę dla siebie.  

 

 W tak długim okresie jesiennym rozmawialiśmy o przygotowaniach do zimy. Poznaliśmy kilka sposobów przechowywania pożywienia: robienie przetworów owocowo-warzywnych, mrożenie, kiszenie i suszenie. Samodzielnie wykonaliśmy koktajle , surówki w ten sposób nabierając pozytywnych nawyków zdrowego odżywia. Wiemy, że są one zdrowe, mają dużo witamin.  

Rozwijaliśmy mowę, wzbogacaliśmy słownictwo, posługujemy się wyrazami: spiżarnia, zapasy, przetwory. Dużo czasu poświęciliśmy zabawom matematycznym z wykorzystaniem owoców i warzyw: przeliczaliśmy, klasyfikowaliśmy. Poznaliśmy cyfrę 2. Poznaliśmy literę I, I. Uczymy się wysłuchiwać, jaka głoska znajduje się na początku i na końcu różnych wyrazów. Każdego dnia rozwijaliśmy sprawność ręki podczas wycinania, malowania, stemplowania. Sprawnie operujemy flamastrami i kredkami, dbamy o jakość prac plastycznych. W kolejnych dniach listopada rozmawialiśmy o wartości, jaką jest PATRIOTYZM. Mówiliśmy, że to miłość do Polski, ale także do naszej małej ojczyzny, czyli najbliższym otoczeniu, miejscowości, w której mieszkamy. Znamy nazwę naszej miejscowości oraz swoje adresy. Zwiedziliśmy naszą miejscowość, poznaliśmy najważniejszy obiekt w niej – obelisk naszego patrona szkoły. Wiemy, w jakim rejonie mieszkamy, poznaliśmy jego tradycje: umiemy rozpoznać strój regionalny. Wiemy, że dom to nie tylko budynek, ale to przede wszystkim rodzina, miejsce, w którym czujemy się kochani. Wiemy, że przedszkole to nasz wspólny dom, czujemy się tu dobrze, wspólnie się bawimy i pracujemy. Uczestniczyliśmy także w przygotowaniach do Narodowego Święta Niepodległości. Rozmawialiśmy o polskich symbolach narodowych i wykonaliśmy kokardy narodowe. Poznaliśmy literę d, D. Nadal rozwijamy sprawność ręki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych, np. stroju regionalnego.          

W naszych pracach nie zabrakło malowania farbami, wycinania, rysowania flamastrami czy klejenia. Poznaliśmy taniec regionalny Szewc, umiemy razem go zatańczyć. Uważnie słuchamy melodii tańca, umiemy akcentować miary taktu. Kontynuując temat dotyczący naszej Ojczyzny  poznaliśmy legendę o powstaniu państwa polskiego, poznaliśmy symbole narodowe: godło, flagę i hymn. Wiemy, gdzie leży stolica Polski i potrafimy zaśpiewać hymn narodowy z przyjęciem odpowiedniej postawy. Znamy nazwy dawnych stolic Polski, pamiętamy kilka nazwisk sławnych Polaków, (Chopin, Matejko, Lewandowski, Kopernik, Piłsudski). Nadal ćwiczymy przeliczanie elementów zbioru – doliczamy, dokładamy, porównujemy liczebność. Ustalamy stałość elementów z zbiorze, uczymy się współpracy. Mieliśmy także możliwość poznania znaczenia nowej wartości którą jest Wyobraźnia oraz rozmawialiśmy o naszych zainteresowaniach. Wiemy, że każdy ma prawo do swojego hobby, a wyobraźnia to skarb, bo dzięki niej możemy przenieść się w czasie i przestrzeni. Aktywizowaliśmy ją poprzez różne formy wyrazu artystycznego i wykonywaliśmy prace plastyczne za pomocą technik.  Rozwijaliśmy także wyobraźnię muzyczną: aktywnie słuchaliśmy muzyki, wspólnie śpiewaliśmy, graliśmy na instrumentach, a także wystukiwaliśmy rytm. Dużo czasu poświęciliśmy na rozwijanie mowy: opowiadaliśmy, poznawaliśmy nowe wyrażenia, układaliśmy bajkę. Ćwiczyliśmy też wypowiadanie się na określony temat, z uwagą słuchając przy tym kolegów i koleżanek. W dalszym ciągu ćwiczymy słuch fonematyczny: wysłuchujemy, jakie głoski znajdują się w nagłosie i wygłosie. Braliśmy udział w zabawach literami. Poznaliśmy kolejną literę e, E – umiemy kreślić ją w powietrzu i w liniaturze. Bawiliśmy się w przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów. Poznaliśmy cyfrę 3 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym. Choć kwarantanna uniemożliwiła nam wspólne przebywanie ze sobą to zadania w podręcznikach wykonywaliśmy z niezwykłą starannością w domu. 

Poznaliśmy kolejną literę u, U, uczyliśmy się wysłuchiwać samogłoski na początku wyrazów, w środku i na końcu. Ćwiczyliśmy słuch fonematyczny – wyodrębnialiśmy głoski w nagłosie, a następnie układaliśmy z nich wyrazy. Z pudełek i pustych butelek tworzyliśmy konstrukcje. Wymagało to od nas wiele wysiłku, ale też dawało satysfakcję, bo niepotrzebnym rzeczom nadaliśmy drugie życie, wykonując ciekawą pracę. W tych miesiącach nie zabrakło czasu na wspólne świętowanie urodzin, ćwiczenia gimnastyczne, konkursy plastyczne i wiele innych przyjemnych doznań jakimi są przyjaźnie, relacje, doświadczenia czyli  integracja grupy.  

 

 

Skip to content