WRZESIEŃ W ZERÓWCE

Wrzesień w zerówce

Wrzesień  upłynął nam na poznawaniu siebie. Zaczynamy rozumieć, co to są DOBRE MANIERY i jak są one ważne dla nas i dla innych. Chcemy być dobrze wychowani, wiemy, że lepiej współpracować podczas realizacji różnych zadań, niż wykonywać je samemu. Stworzyliśmy Kodeks Przedszkolaka – ustalaliśmy zasady, które powinny obowiązywać w grupie przyjaciół, tak by wszyscy czuli się tu dobrze. Uczymy się orientować   w schemacie własnego ciała, różnicować prawą i lewą stronę, aby świadomie poruszać się w przestrzeni, wiemy, co jest przed nami, za nami, nad i pod. Dzielimy słowa na sylaby, a te liczymy. Poznaliśmy kilka zabaw integracyjnych, dzięki którym mogliśmy się o sobie więcej dowiedzieć. Czujemy się gospodarzami sali,  bo uczestniczyliśmy w jej ozdabianiu. Dobrze znamy nauczycieli, kolegów i koleżanki ,budynek i jego otoczenie – poruszamy się po nim pewnie i bez lęku. Rozumiemy, że dobre maniery to także kulturalne odnoszenie się do innych, tak by nikt nie czuł się obrażany czy krzywdzony. Na co dzień staramy się używać słów: proszę, przepraszam i dziękuję. Potrafimy ze sobą współpracować: wspólnie się bawimy, sprzątamy, pomagamy sobie  i nauczycielom. Wiemy, która to ręka prawa i lewa u siebie, a która u innej osoby, stojącej do nas przodem i tyłem. Czytamy globalnie swoje imiona, wysłuchujemy w nich pierwszych głosek i podajemy ich nazwy. Niektórzy z nas liczą głoski w różnych wyrazach. Wrzesień  minął nam także  pod hasłem bezpieczeństwa. Wiemy, co należy robić, by bezpiecznie poruszać się w przestrzeni miejskiej, jak przechodzić przez ulicę. Rozumiemy, co oznaczają znaki drogowe i chociaż nie  odwiedził nas policjant, to  dowiedzieliśmy się, na czym polega jego praca. Przy tej okazji rozmawialiśmy o wartości, jaką jest ODWAGA. Rozumiemy, że odważny jest ten, kto umie stanąć w obronie słabszego, pomaga innym i stara się pokonywać własne lęki i nieśmiałość.  Znamy nazwy figur geometrycznych, umiemy układać z nich różne ornamenty i wzory. Poznaliśmy pierwszą literę (o, O), potrafimy znaleźć ją w różnych napisach i odczytać. Pięknie śpiewamy piosenkę Zawody.  Kolejny tydzień był dla nas bardzo ważny. Nadal uczyliśmy się o tym, czym jest odwaga i jak odróżnić ją od brawury. Wiemy, kiedy powiedzieć głośne, zdecydowane NIE! Potrafimy wezwać pomoc przez telefon i wiemy, do jakich służb trzeba zadzwonić w określonych sytuacjach. Dowiedzieliśmy się, jak pracowite są psy, i wiemy, jak bardzo pomagają człowiekowi psy policyjne, pasterskie, psi terapeuci i przewodnicy. Potrafimy podać nazwy figur geometrycznych i opowiedzieć o ich cechach, układamy z nich różne wzory i ornamenty. Posługujemy się szyframi, umiemy zakodować informacje i odczytać to, co zakodował ktoś inny. Czytamy sprawnie swoje imiona, wymieniamy kolejne głoski w prostych wyrazach, znamy litery o, O, a, A – odszukamy je wśród innych liter i podamy ich nazwy. Rozmawialiśmy także o kolejnej wartości, jaką jest WRAŻLIWOŚĆ, m.in. na piękno przyrody oraz potrzeby roślin i zwierząt. Skłaniało to do rozmów o jesieni. Poznaliśmy rośliny i zwierzęta, które można spotkać w parku, uczyliśmy się rozpoznawać drzewa, łączyć je z należącymi do nich liśćmi i owocami. Poprzez obserwacje,  zabawy z materiałem przyrodniczym kształtowaliśmy wrażliwość na piękno jesiennego krajobrazu, podziwialiśmy różnorodność jesiennych barw. Nasze obserwacje odzwierciedlaliśmy  w formach plastycznych – malowaliśmy farbami na dużych powierzchniach. Badaliśmy, jak powstają kolory, poprzez mieszanie  barw. Poznaliśmy literę m, M; umiemy odczytywać proste sylaby, a także pisać poznane litery w liniaturze. Ciągle doskonalimy słuch fonematyczny – wyróżniamy głoski w wyrazach, składamy wyraz  z sylab i głosek. Wykorzystując szyszki, kasztany czy żołędzie ćwiczyliśmy umiejętność dokładnego liczenia. Potrafimy klasyfikować przedmioty wg dwóch cech i układać rytmy. Umiemy zaśpiewać piosenkę Jesienny kujawiaczek wykonać do niej prosty układ ruchowy i określić nastrój utworu.  Jesień to piękna pora roku, podziwialiśmy i zbieraliśmy skarby jesieni. Dzięki temu nasz Kącik Przyrodniczy wzbogacił się o nowe okazy. 

 

Dobre pomysły dla  rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem: 

 

– warto rozmawiać na temat wartości, jaką są dobre maniery (właściwe odnoszenie się do rówieśników  dorosłych, rozumienie, że każdy ma takie same prawa jak ja i nie zawsze muszę być najważniejszy, właściwe zachowanie w zależności od miejsca i sytuacji); 

– czytać książki  – opowiadania i wiersze – oraz rozmawiać na temat ich treści;  

– wspólnie śpiewać piosenki, 

– przytulać, wspierać, pozytywnie nastawiać do nowej sytuacji dziecko, które po raz pierwszy przestąpiło próg przedszkola,  dbać o jego poczucie bezpieczeństwa, 

– warto kontynuować rozmowy na temat dobrych manier (właściwe odnoszenie się do rówieśników, dorosłych, rozumienie, że dobrym słowem można pomóc, ale słowa mogą też mocno ranić); 

– należy uczyć dzieci właściwego zachowania przy stole; 

– można włączać dziecko do codziennych obowiązków, np. nakrywanie do stołu, sprzątanie ze stołu, przygotowywanie kanapek, pomoc w sprzątaniu (nie tylko swoich zabawek); 

– warto prowadzić rozmowy na temat odwagi – pokonywania swoich lęków, pomagania innym, przyznawania się do winy (odwaga cywilna); 

– bawić się figurami geometrycznymi – układanie powtarzających się ornamentów, obserwowanie w lusterku odbicia przedmiotów i symetrii niektórych z nich, zachęcanie do zabaw wymagających doświadczania  i samodzielnego działania; 

– warto kontynuować rozmowy na temat odwagi – zachęcać do asertywności, przezwyciężania swoich lęków, do życia w zgodzie z samym sobą, zdecydowanego mówienia nie; 

– należy czytać znaki, symbole, kody – wspólnie grać w gry planszowe lub wymyślać własne gry i je konstruować, zapisywać reguły; 

– wyszukiwać litery w wyrazach i podawać ich nazwy, czytać proste wyrazy. 

– warto korzystać z uroków złotej jesieni – często chodzić na spacer do parku i lasu, zbierać skarby jesieni, które potem można wykorzystać do prac plastyczno-technicznych (kasztanowe ludziki, korale z jarzębiny); 

– dobrze jest doskonalić u dzieci umiejętności podawania nazw okazów przyrodniczych, roślin, drzew 

– należy hartować organizm – rozwijać sprawność ruchową, uprawiać sport nie tylko w ciepłą, słoneczną pogodę; 

– tworzyć kompozycje z liści, patyków, gałązek, traw; 

– wymyślać zabawy matematyczne z wykorzystaniem liczmanów (kasztany, szyszki, żołędzie): przeliczać, segregować, dodawać i odejmować; 

– rozwijać zainteresowania przyrodnicze – prowadzić rozmowy na temat piękna jesiennego krajobrazu (obserwowanie przyrody, wąchanie jesiennych kwiatów, słuchanie szumu drzew, śpiewu ptaków). 

 

Skip to content