SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Uczniów reprezentuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Przewodniczący reprezentuje wszystkich uczniów oraz współpracuje z dyrekcją. Można do niego zgłaszać swoje propozycje, omawiać problemy, wspierać go w działaniach.

Zastępca wspiera przewodniczącego w jego działaniach i zastępuje go podczas nieobecności. Ponadto reprezentuje interesy uczniów i pomaga organizować uroczystości szkolne.

Dominika Damaszk

przewodniczący
Skip to content