ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. BERNARDA SYCHTY W PUZDROWIE

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. BERNARDA SYCHTY W PUZDROWIE

Ślubowanie klas pierwszych to niezwykła uroczystość szkolna, na którą pierwszoklasiści oczekują z wielką niecierpliwością.

29 września 2021r. w Szkole Podstawowej odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.  Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci, zebrali się wraz z rodzicami w przygotowanej na tę okazję sali gimnastycznej. W podniosłej atmosferze, pierwszoklasiści ślubowali wypełniać obowiązki ucznia, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania,  Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów.

Ceremonia ślubowania dostarczyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wzruszeń, a nauczycielom dumy i radości z nowo przyjętych uczniów. Mamy nadzieję, że każdy dzień w naszej szkole przyniesie naszym pierwszoklasistom  wiele radosnych chwil.

Skip to content